Löw Stanić, Ajana

Ispitivanje izraženosti predrasude prema Romima u periodima različite zastupljenosti Roma u hrvatskim medijima / Löw, Ajana ; Penić, Sandra. - 130-130 str.

Cilj provedenog istraživanja bio je ispitati promjene u izraženosti predrasude i socijalne distance prema Romima u tri vremenske točke te utvrditi kako s navedenim promjenama koincidira reprezentacija Roma i zastupljenost problema diskriminacije manjinskih skupina u tiskanim medijima. Istraživanje je provedeno na nezavisnim skupinama sudionika (N1=206, N2=223, N3=201) u tri točke mjerenja: prije, neposredno nakon te 18 mjeseci poslije emitiranja reality show natjecanja čiji je pobjednik bio Rom. Uz anketni dio istraživanja, u kojem je ispitan sadržaj stereotipa i izraženost predrasude i socijalne distance prema Romima u sve tri točke mjerenja, provedena je analiza sadržaja tri utjecajna hrvatska tiskana medija. Analizirane su ukupno 232 publikacije izdane u tri dvomjesečna razdoblja koja su prethodila provedbi svake od anketa. Najveća zastupljenost članaka s temama o Romima, posebice onih koji problematiziraju položaj Roma u Hrvatskoj i pitanje njihove diskriminacije, utvrđena je u drugoj točki mjerenja - za vrijeme i neposredno nakon prikazivanja show-a. U istom je periodu utvrđeno značajno smanjenje izraženosti predrasude i socijalne distance prema Romima, dok je sadržaj stereotipa ostao nepromijenjen. Osamnaest mjeseci kasnije, na komparabilnom uzorku sudionika, utvrđena je veća izraženost socijalne distance i predrasude prema Romima, no još uvijek niža nego u periodu prije reality show-a. Dobiveni rezultati raspravljeni su u vidu suvremenih shvaćanja o smanjenju predrasuda i promjeni stereotipa.


HRV

Penić, Sandra ;Powered by Koha