Ljubičić, Maslina

Muž i žena u talijanskim i hrvatskim poslovicama / Ljubičić, Maslina ; Županović, Nada. - 47-48 str.

U radu se analiziraju poslovice koje se odnose na muža i ženu u talijanskom i hrvatskom jeziku.


HRV

Filipin, Nada ;

Powered by Koha