Vukasović, Tena

Subjektivna dobrobit i genetski doprinos: meta-analiza / Vukasović, Tena ; Bratko, Denis ; Butković, Ana. - 120-120 str.

Cilj ove meta-analize bio je sistematizirati postojeće znanje u području heritabilnosti subjektivne dobrobiti (eng. subjective well-being) te dati smjernice za buduća istraživanja. Subjektivna dobrobit predstavlja tendenciju ka pozitivnom kognitivnom i afektivnom gledanju na vlastiti život. Dosadašnja istraživanja u području genetike ponašanja pokazala su da su individualne razlike u subjektivnoj dobrobiti dijelom genetski determinirane. Ovisno o metodologiji (nacrt, mjerni instrument, statistička obrada) postoje određene varijacije u indeksima heritabilnosti. U okviru meta-analize definirani su kriteriji uključivanja i isključivanja primarnih istraživanja, provedeno je pretraživanje literature te je identificirano 14 primarnih istraživanja. Neka istraživanja morala su biti isključena iz analize zbog zavisnih uzoraka. Prosječan indeks heritabilnosti subjektivne dobrobiti ukazuje da se oko 40% varijance fenotipa subjektivne dobrobiti može pripisati genetskim doprinosima. Razmotrene su smjernice za buduća primarna istraživanja kao i ograničenja ove meta-analize.


HRV

Butković, Ana ; Bratko, Denis ;

Powered by Koha