Bijelić, Marijana

Demonsko i sveto u poemi "Septemvri" Gea Mileva / Bijelić, Marijana. - 235-244 str.

Poema „Septemvri“ predstavlja pokušaj prevladavanja nacionalne krize Septembarskog ustanka njegovim osmišljavanjem u kodu simboličkog obreda žrtvovanja. Središnji lik, .pop Andrej funkcionira kao paradoksalni znak žrtvenog jarca koji vlastitom žrtvenom smrću razotkriva represiju i nasilje u temelju vladajućeg društvenog poretka, kao i demonski karakter svjetovnih i religijskih vlast. Vlastitom žrtvenom smrću najavljuje pravedan svijet. Suvremeno bugarsko društvo je prikazano kao duboko nepravedno, lažne vrijednosti, na kojima se temelji, ironizirane su, a službeni diskurs vlasti parodiran, dok istovremeno djelo nastoji uspostaviti nove „stvarne2 vrijednosti na kojima bi se temeljilo utopijsko društvo budućnosti. Religijski diskurs o transcedentalnom parodijski je prokazan kao manipulativna strategija koja obezvrjeđuje materijalni svijet i stvarni život čime je negirana mogućnost zastupanja transcendentalnog od strane religijskih institucija.


HRV

Powered by Koha