Slunjski, Edita

Suvremeni kurikulum ranog i predškolskog odgoja / Edita Slunjski. - str.

Proces osuvremenjavanja kurikuluma ranog i predškolskog odgoja podrazumijeva izgradnju novih kompetencija odgajatelja. Povezivanje teorije i prakse, tj. razvoj suradničkih profesionalnih odnosa "teoretičara" i "praktičara" može predstavljati put razvoja profesionalnih kompetencija odgajatelja u neposrednoj odgojno-obrazovnoj praksi. Ono omogućuje uspostavljanje ravnopravne komunikacije i kulture dijaloga između svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa i vodi jačanju autonomije odgajatelja.


HRVPowered by Koha