Slunjski, Edita

Kvalitetan odgojno-obrazovni kontekst vrtića / Edita Slunjski. - str.

Kvalitetan odgojno-obrazovni konekst vrtića djeci omogućuje stupanje u raznovrsne interakcije s fizičkim i socijalnim okruženjem. On uključuje pedagošku osmišljenost i dostupnost različitih materijala za učenje, te prilike druženja djeteta s drugom djecom i odraslima u vrtiću. Posebnu pedagošku vrijednost sadržavaju interakcije djece različitih kronoloških dobi i različitih kompetencija, čijem ostvarivanju doprinosi fleksibilno organiziran odgojno-obrazovni proces. On omogućuje i ostvarivanje primjerene pedagoške uloge odgajatelja, usklađene s individualnim i razvojnim različitostima djece.


HRVPowered by Koha