Hrvatić, Neven

Kultura kao polazište u izradi nacionalnog kurikuluma / Neven Hrvatić ; Marija Sablić. - 237-245 str.

Različitost, višejezičnost i multikulturalizam postali su svakodnevica u našim školama. Zbog toga se interkulturalno obrazovanje ne ogleda samo u složenosti susreta različitih kultura, već i u upoznavanju s različitim kulturama. U obrazovnome sustavu osnovna polazišta pri izradi interkulturalnih sadržaja su nastavni planovi i programi, udžbenici, priručnici, izvannastavne aktivnosti i prije svega učitelji. Učenici, kao i roditelji i nastavnici trebaju biti osviješteni o svome nacionalnom i kulturnom identitetu, informirani o vlastitoj kulturi i znati je predstaviti kako bi se osjećali ravnopravni u susretu s različitim kulturama i uspostavljanju interkulturalne komunikacije na svim razinama. Na taj način postaju osjetljivi i otvoreni za razumijevanje i prihvaćanje različitih ljudi i različitih kultura.


HRV

Sablić, Marija ;

Powered by Koha