Vukasović, Tena

Sličnost osobina ličnosti roditelja i potomaka: replikacija nalaza kroz tri različita mjerna instrumenta i uzorka / Tena Vukasović, Denis Bratko, Ana Butković, Gordana Keresteš, Irma Brković. - 191-191 str.

Prezentirat ćemo rezultate tri porodična istraživanja koja su ispitivala sličnost roditelja i njihove djece u osobinama ličnosti definiranim Pet-faktorskim modelom ličnosti. Istraživanja su se razlikovala prema korištenoj upitničkoj mjeri i dobi ispitanika. Porodična istraživanja omogućuju procjenu indeksa familijarnosti, koji se izračunava kao udvostručena korelacija roditelja i djeteta, te izračun regresije rezultata djeteta na prosječan rezultat roditelja, kako bi se eliminirao utjecaj biranja roditelja po sličnosti. U prvom istraživanju korišten je International Personality Item Pool (IPIP-50) za procjenu pet osobina ličnosti (ekstraverzija, emocionalna stabilnost, ugodnost, savjesnost, intelekt). U istraživanju je sudjelovalo 836 učenika osnovne škole (Mdob=12, 3) te njihovih 659 majki i 557 očeva. Korelacije majka-dijete varirale su između -0, 01 i 0, 13, korelacije otac-dijete između 0, 04 i 0, 12, a regresije rezultata djeteta na prosječan rezultat roditelja od 0, 05 do 0, 18. U drugom istraživanju korišten je Five Factor Personality Inventory (FFPI) za procjenu pet osobina ličnosti (ekstraverzija, emocionalna stabilnost, ugodnost, savjesnost, autonomija). U istraživanju je sudjelovao 151 učenik srednje škole (Mdob=16, 8) te njihovih 148 majki i 118 očeva. Korelacije majka-dijete varirale su između 0, 12 i 0, 22, korelacije otac-dijete između 0, 02 i 0, 23, a regresije rezultata djeteta na prosječan rezultat roditelja od 0, 10 do 0, 30. U trećem istraživanju korišten je Big Five Inventory (BFI) za procjenu pet osobina ličnosti (ekstraverzija, neuroticizam, ugodnost, savjesnost, otvorenost). U istraživanju je sudjelovalo 196 studenata (Mdob=21, 1) te njihovih 190 majki i 177 očeva. Korelacije majka-dijete varirale su između 0, 10 i 0, 28, korelacije otac-dijete između 0, 10 i 0, 26, a regresije rezultata djeteta na prosječan rezultat roditelja od 0, 17 do 0, 35. Rezultati će biti komentirani u kontekstu različitih mjernih instrumenata i dobnih razlika.


HRV

Butković, Ana ; Keresteš, Gordana ; Brković, Irma ; Bratko, Denis ;Powered by Koha