Hrvatić, Neven

Znanstveni projekt: Interkulturalni kurikulum i obrazovanje na manjinskim jezicima / Neven Hrvatić. - str.

Znanstveni projekt „Interkulturalni kurikulum i obrazovanje na manjinskimm jezicima” koji se realizira na Odsjeku/Zavodu za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu u razdoblju 2007.-2011. godina nastao je na tragu novih promišljnja interkulturalizma, gdje novi pristup interkulturalnom odgoju i obrazovanju polazi od pretpostavke razvijanja odnosa - sudjelovanja i uključivanja, kako bi učenici naučili živjeti zajedno, a interkulturalni odgoj i obrazovanje su nezaobilazani činitelji u procesu međusobnog upoznavanja, razumijevanja različitih kultura i uspostavljanja pozitivnih relacija. Važna odrednica razvoja interkulturalizma, u kojem obrazovanje ima temeljnu, autonomnu ulogu, je implementacija istraživanja, kroz uvođenje modela zajedničkih nastavnih strategija, kojem nužno ne prethodi cjelovit teorijski pristup i/ili je riječ o procesu gdje se interkulturalni kurikulum (su)konstruira. Temeljna pitanja interkulturalnoga i obrazovanja na manjinskim jezicima proizlaze iz prihvaćenoga odnosa, stava prema multikulturalnom društvu. Koncepcija interkulturalnoga odgoja i obrazovanja formira se unutar dihotomnih zahtjeva: obrazovanja u funkciji otkrivanja i poticaja razvoja pojedinca prema univerzalnim obilježjima, koja će ga učiniti sličnim drugima, ili preferiranja suprotnog procesa - odgoja i obrazovanja u pravcu uključivanja u određene skupine i zajednice s posebnom kulturom (ili proces osiguravanja prava na postojanje i izražavanje vlastitih obilježja). I posljednje svjetsko izvješće UNESCO-a o kulturnoj raznolikosti i međukulturnom dijalogu, iz 2009. godine upravo naglašava važnost osnaživanja veza između obrazovanja i kulturne raznolikosti, što je bila i polaznica projekta.


HRVPowered by Koha