Molvarec, Lana

Aporija nacionalnog identiteta između Slamnigova sjevera i juga / Molvarec, Lana. - 87-99 str.

Tema i namjera rada jest istražiti prostorne koordinate Slamnigova pjesništva, često neizbježno vezane uz dihotomiju sjevera i juga. Nastojim pokazati kako su kod Slamniga prostorne dihotomije ili prostorni toposi najčešće povezivi s pitanjem hrvatskog nacionalnog i kulturnog identiteta. Temeljno polazište na početku analize bit će Slamnigov esej Mediteranski položaj i sjevernjačke vizije Hrvata, u kojem iznosi tezu o potiskivanju mediteranske sastavnice hrvatskog identiteta. Na primjeru niza pjesama, nastojim pokazati Slamnigovu strategiju razbijanja monokulturnosti i hrvatskog nacionalnog ekskluziviteta. Slamnig reafirmira mediteransku komponentu hrvatskog identiteta, no ne privilegira je već prikazuje kao ravnopravnu sastavnicu.


HRV

Powered by Koha