Klasnić, Ksenija, sociologinja

Ekonomsko nasilje nad ženama u intimnim vezama / Klasnić, Ksenija. - 70-70 str.

U radovima različitih autora koji se bave nasiljem nad ženama od strane intimnog partnera koriste se različite klasifikacije nasilje. Svima njima zajedničke su tri vrste nasilje: fizičko (negdje: tjelesno), seksualno i psihičko (negdje emocionalno). Međutim, u novije vrijeme u mnogim se klasifikacijama spominje i ekonomsko (negdje: financijsko) nasilje koje je i u hrvatskom zakonodavstvu nedavno prepoznato kao oblik nasilja te je 2009. godine uvršteno u novi Zakon o zašiti od nasilja u obitelji (NN 137/09). U ovom će izlaganju biti objašnjeno što je ekonomsko nasilje nad ženama od strane intimnih partnera, na koji je način povezano s drugim oblicima nasilja nad ženama i koje su njegove posljedice. Ekonomsko će nasilje biti razmatrano u ekološkom okviru objašnjenja uzroka i faktora rizika za nasilje koji ove faktore razvrstava na četiri razine: razina individue koja obuhvaća biološke čimbenike i čimbenike osobne povijesti, razina veze koja se tiče odnosa s vršnjacima, intimnim partnerom i članovima obitelji, razina zajednice koja proučava kontekst u kojem se društveni odnosi odvijaju (kao što su, primjerice, škole, radna mjesta i susjedstvo) te razina društva koja obuhvaća šire faktore na makro-razini koji utječu na pojavu nasilja u intimnim odnosima.


HRV

Powered by Koha