Pavličić, Pavao

"Zastave" u "Davnim danima" / Pavličić, Pavao. - 246-263 str.

Polazeći od jednoga zapisa u „Davnim danima“ koji se doima kao sažeti nacrt za „Zastave“ autor navodi i komentira slične motive koji se pojavljuju u ta dva djela. Imajući na umu da je Krleža pripremao „Davne dane“ za tisak sredinom pedesetih godina, kad je očito već planirao „Zastave“, autor zaključuje da podudarnosti među njima nisu slučajne te da su „Zastave“ na stanovit način djelovale na raniju knjigu. Usporedna analiza tako pokazuje da među Krležinim starijim i novijim djelima postoji dinamičan odnos te da bi ga trebalo detaljnije istražiti.


HRV

Powered by Koha