Hrvatić, Neven

Međunarodni znanstveni projekt: Interkulturalni odnosi i obrazovanje na manjinskim jezicima: Hrvatska-Srbija / Hrvatić, Neven. - str.

Cilj međunarodnog znanstvenog projekta Interkulturalni odnosi i obrazovanje na manjinskim jezicima: Hrvatska-Srbija je suradnja u znanstvenom, pedagogijskom utemeljenju i provedbi obrazovanja na manjinskim jezicima, posebno na hrvatskom jeziku u Republici Srbiji i srpskom jeziku u Republici Hrvatskoj, kroz razvoj odgojno-obrazovnih oblika i modela, koncipiranju nastavnih planova i programa, udžbenika i razvoju interkulturalnog kurikuluma kao važnog faktora stabilnosti u međunarodnim odnosima Hrvatske i Srbije. Interkulturalni bi kurikulum trebao predvidjeti uvođenje novih pedagoških pristupa, metoda i praksi na razini škole i razreda, koji pomažu razviti kod učenika (kritički) osjećaj vlastitoga kulturnog identiteta te kroz njega i razumijevanje različitog nacionalnog i etničkog identiteta, kako bi mogli otkriti zajedničku humanost koja nadilazi sve kulturne i druge razlike. Zadaci projekta definirani su kao: poredbena analiza dosadašnjih iskustava i postignuća u Srbiji i Hrvatskoj na polju deklarativnog prihvaćanja europskih vrijednosti, demokracije, multikulturalnosti i uvažavanja prava nacionalnih manjina, zatim definiranja nekih od temeljnih odrednica (su)konstrukcije školskog, institucionalnog konteksta, te interkulturalnog kurikuluma, kao i koncipiranje koherentnog i sveobuhvatnog strateškog okvira razvoja školskog kurikuluma i određenja obrazovne politike u kontekstu diskursa nove obrazovne paradigme koja podrazumijeva razvoj aktivnog građanstva, interkulturalne komunikacije, jačanje demokratske kulture i uvažavanja ljudskih prava i prava nacionalnih i etničkih manjina kao okvira europskih integracija.


HRVPowered by Koha