Jerneić, Željko

Petzova istraživanja u području psihofiziologije radne aktivnosti / Jerneić, Željko. - 14 str.

Profesor Petz se tijekom svoje profesionalne karijere bavio raznovrsnim psihologijskim problemima. No središnje mjesto u njegovom bogatom znanstvenom i stručnom opusu zauzimaju istraživanja u području psihofiziologije radne aktivnosti. U tom je području prof. Petz objavio svoje najznačajnije radove. Tematski, oni su se odnosili na dvije važne skupine problema. Jednu skupinu činila su istraživanja umora i odmora, a drugu istraživanja nesreća na radu i izostanaka s posla. U izlaganju će biti izneseni najvažniji nalazi tih istraživanja, nalazi koji su bitno unaprijedili naše spoznaje u području psihofiziologije radne aktivnosti, a osobito one koje se odnose na rasvjetljavanje jednog složenog fenomena kao što je to umor.


HRV

Powered by Koha