Glovacki-Bernardi, Zrinjka

Prilog raspravi o jeziku i kulturi / Glovacki-Bernardi, Zrinjka. - str.

Analizom teorija W.v. Humboldta i Karla Vosslera te radova Josipa Jerneja raspravlja se o višejezičnosti i dodiru jezika i kultura.


HRV

Powered by Koha