Magaš Bilandžić, Lovorka

Vizualni inventar "Geste za Tina" Milka Šparembleka / Lovorka Magaš. - str.

Posezanje u vizualni inventar povijesti umjetnosti, filma i fotografije, odnosno citiranje i insceniranje pojedinih kompozicija, čine zanimljiv aspekt slojevitog multimedijalnog televizijskog djela "Gesta za Tina. Koreoakt u 13 epizoda" Milka Šparembleka. Jasno definirana struktura djela prožeta je nizom kodova i asocijativnih sklopova, a posebno mjesto u pojedinim epizodama koreoakta imaju isječci iz vizualne memorije koji se pojavljuju različitim intenzitetom i dinamikom. Izlaganje je usmjereno na detektiranje različitih izvora korištene građe, promišljanje uloge koju imaju u strukturi djela te analizu načina na koji pridonose njegovoj značenjskoj razini.


HRV

Powered by Koha