Jurić, Hrvoje, filozof

Bioetika kao znanstvena, kulturna i društveno-politička integracija / Jurić, Hrvoje. - 77-78 str.

Cilj ovog izlaganja je da se ukaže na šire (znanstvene, kulturne, društveno-političke) implikacije razvoja bioetike u Jugoistočnoj Europi, kao i na buduće perspektive tog razvoja. U tu će svrhu biti dan prikaz razvoja i stanja bioetičke rasprave i bioetičke institucionalizacije na području jugoistočne Europe. Najprije će biti riječi o počecima bioetike u Hrvatskoj, budući da su hrvatski bioetičari načinili pionirske korake u ovom polju. Pritom će biti istaknuta važna uloga međunarodne znanstveno-kulturne manifestacije Lošinjski dani bioetike, koja se od 2002. redovito održava u Malom Lošinju. U nastavku će biti predstavljen međunarodni projekt "Bioetika na prostoru Jugoistočne Europe", koji je nastao i djelovao prvenstveno zahvaljujući suradnji hrvatskih i njemačkih, ali i drugih jugoistočnoeuropskih i srednjoeuropskih bioetičara. Ovaj je projekt doprinio ne samo umrežavanju jugoistočnoeuropskih znanstvenika i institucija posvećenih bioetici, nego i njihovom uključivanju u europske i svjetske bioetičke tokove. U obje navedene točke uzet će se u obzir kako održani znanstveni skupovi i objavljene publikacije, tako i osnivanje bioetičkih institucija i bioetička edukacija.


HRV

Powered by Koha