Botica, Stipe

Predajno u Travničkoj hronici / Botica, Stipe. - 8 str.

Autor je razgraničio pojam "predajno" na konceptualnu kategoriju i žanrovsku pripadnost. Iako je Andrić rabio i jedno i drugo, u radu se pokušava odrediti koliko je predajno bilo motivacijski čin za njegovo djelo, ali i za cijeli opus. Preko svojih likova (rad ih je izdvojio desetak) progovorila je njihova predajna kultura. Posebice je obrađen gnomski i paremiološki sloj djela, u čemu je predajno vrlo produktivno. Također je u predajnoj razini promotren Andrićev prikaz djela i djelovanja bosanskih franjevaca.


HRV

Powered by Koha