Klasnić, Ksenija, sociologinja

Anketiranje inicijative Akademske solidarnosti / Ksenija Klasnić ; Petra Rodik ; Izvor Rukavina. - 23-23 str.

U izlaganju ćemo predstaviti rezultate online ankete provedene na potpisnicima Inicijative protiv predloženih zakona o visokom obrazovanju, sveučilištu i znanosti. U skladu s načelom 'znanost mora biti utemeljena na suradnji, a ne natjecanju' tvorbi upitnika pristupit će se na originalan način: članovima akad-solid mailing liste i prisutnima na sastancima bit će omogućeno da sami predlažu pitanja. Nakon predviđenog roka, izlagači će iz predloženog konstruirati anketni instrumentarij prema konceptualnim odrednicama i metodološkim kriterijima. Ciljevi istraživanja su deskriptivne (socioprofesionalna struktura te stavovi i mišljenja o organizaciji AS, štrajku, znanstvenoj politici i sl.) i metodološke naravi. Svrha istraživanja je inovativnim pristupom započeti sustavno praćenje relevantnih tema u akademskoj zajednici.


HRV

Rodik, Petra ; Rukavina, Izvor, ;

Powered by Koha