Vidović Zorić, Ana

Izražavanje emocija glasom i tekstom / Vidović, Ana ; Pletikos olof, Elenmari ; Horga, Damir. - 133-133 str.

U govoru informacije primamo dvama istodobnim i uzajamno povezanim komunikacijskim slojevima: slojem teksta i slojem glasa. Tekstualni se sloj ostvaruje prije svega izgovaranjem (artikulacija) a glasovni oglašavanjem (respiracija i fonacija). Sloj teksta oblikuje se jezičnim znakovima: glasnicima, riječima, rečenicama i dr., te se može realizirati i u nekom drugom znakovnom sustavu, npr. pismu. Sloj glasa oblikuje se tzv. govornim vrednotama: intonacijom, brzinom govora, jačinom, bojom glasa, stankama i dr., te se ne može ostvariti izvan govora. Cilj ovoga rada bio je ispitati uspješnost prepoznavanja emocija na temelju samo teksta, samo glasa ili udruženih teksta i glasa. Govorni korpus je činilo 50 nepovezanih rečenica koje su u televizijskim emisijama izgovorili neprofesionalni govornici. U prvome eksperimentu podražaj su bile zvučne snimke izgovorenih rečenica (bez slike) u kojima se nije mogao razabrati sloj teksta (filtriranjem govora). U drugome eksperimentu podražaj su činile iste te rečenice, ali u pisanome obliku, dakle ostao je samo sloj teksta, bez govornih vrednota. U oba eksperimenta ispitanici su morali odlučiti koju emociju izražava pojedini podražaj: a) sreću b) tugu c) ljutnju d) strah e) neutralno, kao i stupanj izraženosti te emocije na skali od 1 do 5. Odgovori su uspoređeni s kontrolnom skupinom koja je slušala cjelovite govorne rečenice – u kojima informaciju istodobno nosi i sloj glasa i sloj teksta.


HRV

Pletikos Olof, Elenmari ; Horga, Damir ;

Powered by Koha