Peti-Stantić, Anita

Od kroatistike do lingvistike i natrag / Peti-Stantić, Anita. - str.

U predavanju je bilo govora o statusu kroatistike u Hrvatskoj i izvan nje te o mogućnostima i nužnosti njezina tješnjega povezivanja sa suvremenom lingvistikom, s posebnim naglaskom na obostranim koristima koje bi i kroatistika i lingvistika imale od takvoga prožimanja.


ENGPowered by Koha