Matijević-Sokol, Mirjana

Od Ivana Ravenjanina do Adama Parižanina. Poruke Splitskog evangelijara / Matijević Sokol, Mirjana. - str.

»Splitska hagiografska baština: povijest, legenda, tekst«. Međunarodni znanstveni skup u organizaciji Književnog kruga Split i Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu, pod pokroviteljstvom Papinskog odbora za povijesne znanosti / »Il patrimonio agiografico di Spalato: storia, leggenda, testo«. Convegno internazionale. Organizzatori: Circolo letterario di Spalato / Dipartimento di storia della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Spalato, sotto il patrocinio del Pontificio comitato di scienze storiche. Split: Zavod HAZU, 26.–27. rujna 2011. -

Na temelju paleografsko-jezične analize osnovnog teksta Splitskog evangelijarija (ES) odnosno četveroevanđelja kao i marginalnih bilježaka pisanih rimskom kurzivnom minuskulom autorica iznosi tezu da je ovaj kodeks mogao nastati samo u Italiji, točnije u Rimu i to u VIII. st. U vezi s tim spoznajama povezuje ga se s povijesnim zbivanjima uspostave splitske crkvene organizacije i djelovanjem Ivana Ravenjanina. Ivan Ravenjanin se identificira sa splitskim biskupom Ivanom koji sudjeluje na Nicejskom koncilu 787. godine i poznat je iz njegovih spisa.


HRVPowered by Koha