Lončar, Sanja, etnologinja

Arhitekt Aleksandar Freudenreich - prilog novom čitanju istraživanja narodnog graditeljstva u Hrvatskoj / Lončar, Sanja. - 13-13 str.

Arhitekt Aleksandar Freudenreich (1892.-1974.) jedan je od najpoznatijih istraživača narodnog graditeljstva u Hrvatskoj čiji su rad obilježile nerijetke suradnje s hrvatskim i inozemnim etnolozima i arhitektima, korištenje etnološke literature, sudjelovanje u radu stručnih etnoloških udruženja, izlaganje na etnološkim skupovima i dr. Unatoč značajnom angažmanu na istraživanju etnoloških tema njegov rad još uvijek nije detaljno proučen sa stajališta etnološke struke niti valoriziran u odnosu na druge istraživače narodnog graditeljstva u Hrvatskoj. Djela Aleksandra Freudenreicha Narod gradi na ogoljenom krasu ... (1962.) i Kako narod gradi na području Hrvatske ... (1972.) još su uvijek najopsežniji i najpoznatiji pregledi koji se koriste u obrazovanju, stručnom i znanstvenom radu. I danas predstavljuju neizostavne referentne točke u projektima obnove, u promišljanjima i razvoju suvremenih smjerova u odnosu prema graditeljskom nasljeđu te korištenju prirodnih materijala u gradnji. Na temelju istraživanja arhivske građe iz ostavštine Aleksandra Freudenreicha pohranjene u Ministarstvu kulture autorica izlaže dosada manje poznate podatke o pripremi spomenutih izdanja te razmišljanja i dileme vezane za korištenje arhivske građe u etnološkim istraživanjima.


HRVPowered by Koha