Gračanin, Hrvoje

Aachenski mir 812. godine - povijesne okolnosti i interpretacije / Gračanin, Hrvoje. - str.

Aachenskim mirom sklopljenim 812. godine načelno je bio dovršen sukob između Franaka i Bizanta koji je korijen imao poglavito u franačkom širenju prema Jadranu, a na vidjelo je izbio kad je Karlo Veliki posegnuo 800. godine za rimskom carskom krunom. Njegova važnost za hrvatsko rano srednjovjekovlje leži u činjenici što je crta razgraničenja između dviju sila prolazila i istočnom jadranskom obalom. U izlaganju će se analizirati relevantna povijesna vrela, sagledati povijesne okolnosti stavljene u širi kontekst te razmotriti i usporediti historiografske interpretacije u dijakronijskoj perspektivi odnosno prikazati geneza povijesne (re)konstrukcije.


HRV

Powered by Koha