Matešić, Krunoslav, st.

Čestina uporabe psihodijagnostičkih sredstava u Republici Hrvatskoj - Pregled aktualnog stanja / Matešić, Krunoslav. - 161-168 str.

Stalni odbor za testove i testiranje (SCTT) Europske federacije psiholoških udruga (EFPA) tijekom 2009. godine anketirao je psihologe u sedamnaest zemalja članica. Rezultati ankete bit će zbirno obrađeni i objavljeni tijekom 2010. godine. Nosiocima anketiranja u nacionalnim okvirima dopušteno je obrađivanti i objavljivate vlastite rezultate. Anketa je sadržavala ukupno 33 pitanja. U pojedinim zemljama bilo je organizirano elektroničko prikupljanje podataka, dok je u Republici Hrvatksoj poslano 1.700 tiskanih anketnih upitnika. Vraćeno ih je 327 (19, 23%). U svih 17 zemalja bilo je vraćeno 12.606 odgovora. Za velike zemlje uzeto je u obzir po 400 slučajno odabranih odgovora, tako da je uzorak koji je podvrgnut statističkoj obradi iznosio 5287. EFPA je slično anketiranje provela 1999. godine (Muniz i sur., 2001) i u njemu je također sudjelovala i Hrvatska. U ovom prikazu analizirani su odgovori samo na jedno pitanje: "Navedite tri testa koja najčešće koristite u obavljanju svog posla". Budući da je u obje ankete bilo postavljeno ovo isto pitanje, aktualni podaci omogućuju usporedbu sa stanjem od prije deset godina. U Hrvatksoj se u 2009. pojavljue šest testova koji su bili navedeni i 1999., dakle Hrvatska ide u red zemalja s vrlo stabilnom rang-listom najčešće rabljenih psihodijagnostičkih sredstava.


HRV

Powered by Koha