Brković, Irma

Promjene u školskom uspjehu i konfliktima s roditeljima u ranoj adolescenciji. / Brković, Irma ; Levpušček Puklek, Melita ; Keresteš, Gordana. - 127-127 str.

Promjene u školskom uspjehu i sve učestaliji konflikti djece i roditelja ubrajaju se u najistaknutije promjene u ranoj adolescenciji. Cilj ovog istraživanja bio je provjeriti kako se u razdoblju od 4. do 8. razreda osnovne škole mijenjaju školske ocjene i učestalost konflikata roditelj-dijete u različitim područjima (škola i učenje, provođenje slobodnog vremena, obavljanje kućanskih poslova, moralna pitanja), jesu li te promjene linearne ili su više izražene u nekim dijelovima tog razdoblja te razlikuju li se obrasci ovih promjena za dječake i djevojčice. Primjenom kohortno-sekvencijalnog nacrta istraživanja s tri točke mjerenja pratili smo 851 dijete i njihove roditelje. Primjena longitudinalnih višerazinskih analiza omogućila je utvrđivanje parametara razvojnih promjena u petogodišnjem razdoblju te spolnih razlika u obliku i nagibu razvojnih krivulja. Utvrđeno je da se školske ocjene značajno smanjuju. To smanjenje najveće je između 4. i 5. razreda, a sa svakom sljedećom godinom postaje sve manje, iako ostaje značajno sve do 8. razreda. Djevojčice kontinuirano imaju bolje ocjene i manji stupanj smanjenja ocjena nego dječaci. Učestalost konflikata djece i roditelja vezanih uz školu i učenje se u razdoblju od 4. do 8. razreda linearno povećava, pri čemu je taj porast veći za dječake nego za djevojčice. Konflikti oko tema vezanih za kućne poslove i obiteljski život, provođenje slobodnog vremena i moralna pitanja se također značajno povećavaju, ali podjednako za dječake i djevojčice. Analiza općih spolnih razlika pokazuje da su konflikti djece i roditelja oko kućnih poslova učestaliji s djevojčicama, a oko tema vezanih uz školu i moralnih tema s dječacima. Učestalost konflikata vezanih uz provođenje slobodnog vremena podjednaka je za djecu oba spola. Rezultati sugeriraju da je razdoblje rane adolescencije obilježeno nizom promjena u kvaliteti funkcioniranja adolescenata u obitelji i školi te pokazuju razlike u razvoju dječaka i djevojčica.


HRV

Levpušček Puklek, Melita ; Keresteš, Gordana ;Powered by Koha