Škrbić Alempijević, Nevena

Dužijanca i društveno sjećanje / Škrbić Alempijević, Nevena ; Rubić, Tihana. - str.

Na primjeru Dužijance, manifestacije koju organiziraju bački Hrvati Bunjevci u Subotici, u izlaganju se problematiziraju i analiziraju pitanja revitalizacije i stvaranja tradicije, kroz koncept društvenog sjećanja. Naglasak je na identifikacijskim procesima pri kojima važnu ulogu igra tvorba adekvatnoga sjećanja, kroz procese selekcije te uporabu i stvaranje tradicije (pri čemu tradiciju shvaćamo kao dinamički pojam). Analiza tih procesa temelji se na terenskom i studijskom istraživanju: praćenju raznih segmenata manifestacije (Takmičenja risara i događanja u okviru završne svečanosti) te analizi medijskih prikaza, popularne, stručne i znanstvene literature posvećene Dužijanci.


HRV

Rubić, Tihana ;

Powered by Koha