Tonković Grabovac, Maša

Konstrukcija i validacija hrvatskog testa integriteta / Tonković Grabovac, Maša ; Jerneić, Željko. - 206-206 str.

Testovi integriteta su psihologijski instrumenti čija je prvenstvena namjena mjerenje osobina kao što su osobni integritet, pouzdanost i poštenje. Veliki interes za ove testove u području psihologije rada potaknuli su rezultati meta- analiza koje su pokazale da oni predviđaju ne samo nepoželjno organizacijsko ponašanj, već i uspješnost u izobrazbi i opću radnu uspješnost zaposlenika u organizacijama. Štoviše, kad se koriste kao dopuna testovima inteligencije, testovi integriteta, u odnosu na ostale selekcijske metode, pokazuju najveću dodanu valjanost. Nažalost, testovi integriteta u Hrvatskoj nisu dostupni niti za istraživanja niti za komercijalnu uporabu. Stoga je cilj ovog rada bio konstruirati i validirati hrvatski upitnik integriteta. Na temelju sveobuhvatne analize konstrukta i postojećih testova integriteta, konstruirali smo dvije skale testa integriteta: skalu baziranu na ličnosti (tzv. prikriveni test integriteta) i skalu baziranu na stavovima (tzv. očiti test integriteta). Obje skale, primijenjene na ukupno 1300 sudionika, pokazale su zadovoljavajuće psihometrijske karakteristike u različitim situacijama primjene: u istraživanjima u anonimnoj i neanonimnoj situaciji te u realnoj selekcijskoj situaciji. Skale su pokazale očekivani obrazac korelacija s drugim mjerama integriteta i mjerama sličnih konstrukata. Osim toga, skala bazirana na ličnosti pokazala je očekivanu kriterijsku valjanost za predviđanje uspjeha u studiju. Dobiveni rezultati upućuju na zaključak da obje skale hrvatskog testa integriteta predstavljaju potencijalno valjani instrument za mjerenje integriteta u istraživanjima i praksi profesionalne selekcije u Hrvatskoj.


HRV

Jerneić, Željko ;Powered by Koha