Krznarić, Tina

Odrednice razvoja intimnih veza na prijelazu u odraslu dob / Krznarić, Tina ; Huić, Aleksandra ; Kamenov, Željka. - 12-13 str.

Osobe na prelasku u odraslu dob, kada uđu u ozbiljnu vezu, suočavaju se s normativnim očekivanjima kako se veza treba razvijati. To kako će regulirati svoje ponašanje odnosno kojom dinamikom će poduzimati određene korake za unapređenje veze ovisi o karakteristikama veze (njezinoj kvaliteti i stabilnosti), ali i o individualnim karakteristikama osoba u vezi. Individualne razlike u vremenskim perspektivama, odnosno orijentacija na prošlost, sadašnjost i budućnost, u dosadašnjim istraživanjima su se pokazale važnima za regulaciju ponašanja i donošenje odluka u različitim životnim područjima. Cilj ovog istraživanja bio je provjeriti doprinosi li vremenska orijentacija, uz objektivne karakteristike veze objašnjenju samoregulacije ponašanja usmjerene na razvoj intimne veze. Dodatno smo željeli ispitati normativnu dinamiku razvoja veze na prelasku u odraslu dob te rodne razlike u broju koraka koje partneri iniciraju. U istraživanju je sudjelovalo 372 sudionika, od čega 44% muškaraca i 56% žena koji smatraju da se nalaze u ozbiljnoj romantičnoj vezi (duljina veze od 1 mjeseca do 13 godina), no nisu u braku. Sudionici su bili u dobi od 18 do 35 godina. Prikupljeni su podaci o kvaliteti i stabilnosti veze, te je primijenjen i Zimbardov inventar vremenske perspektive. Kriterijska varijabla operacionalizirana je kroz 10 čestica koje opisuju poduzete korake u vezi te je li korak poduzeo ispitanik ili njegov partner (primjer čestice je „Upoznao/la sam majku svog partnera - Ako da, tko je potaknuo upoznavanje?“). Rezultati pokazuju da žene u prosjeku poduzimaju više koraka od muškaraca. Očekivano, što su sudionici u duljoj vezi to su poduzeli više koraka. Kada se kontroliraju rod sudionika i duljina veze, procjene kvalitete i stabilnosti ne pridonose značajno objašnjavanju broja koraka poduzetih u vezi. Međutim, individualne kognitivne orijentacije vremenske perspektive objašnjavaju dodatnih 4.4% varijance kriterija. Pojedinci usmjereni na budućnost očekivano poduzimaju više koraka u vezi. Također oni usmjereni na pozitivna iskustva u prošlosti isto poduzimaju više koraka. Ovakav nalaz je očekivan s obzirom da je orijentacija na pozitivnu prošlost općenito povezana s funkcionalnim i adaptivnim ponašanjem. Dobiveni nalazi raspravljeni su u kontekstu odrednica samoregulacije u intimnim vezama i kulturalnih normi i običaja, te su predložene ideje za buduća istraživanja.


HRV

Huić, Aleksandra ; Kamenov, Željka ;Powered by Koha