Jurin, Tanja

Anksiozna osjetljivost kod anksioznih poremećaja / Jurin, Tanja ; Jokić-Begić, Nataša ; Lauri Korajlija, Anita. - 108-108 str.

Anksiozna osjetljivost predstavlja strah od triju vrsta simptoma anksioznosti (tjelesnih, psihičkih i socijalnih). Istraživanja ju svrstavaju u kategoriju čimbenika ranjivosti za razvoj i održavanje različitih tjelesnih i psihičkih poremećaja, osobito anksioznih. Cilj ovog istraživanja je ispitati razlike u anksioznoj osjetljivosti s obzirom na demografske karakteristike oboljelih od anksioznih poremećaja, kao i utvrditi razlikuju li se osobe s različitim anksioznim poremećajem u izraženosti anksiozne osjetljivosti i njenih dimenzija. Istraživanjem je obuhvaćeno 260 sudionika s MKB-10 dijagnozom nekog od poremećaja: opći anksiozni poremećaj (OAP), posttraumatski stresni poremećaj (PTSP), panični poremećaj, anksiozno-depresivni poremećaj i ostali anksiozni poremećaji. Podaci su prikupljeni primjenom Indeksa anksiozne osjetljivosti te upitnikom demografskih karakteristika. Rezultati pokazuju da je anksiozna osjetljivost jednako izražena kod muškaraca i žena s nekim anksioznim poremećajem te da komorbiditet s kroničnom fizičkom bolesti ili drugim psihičkim poremećajem ne pridonosi porastu intenziteta anksiozne osjetljivosti. Dobiveno je da se intenzitet anksiozne osjetljivosti razlikuje s obzirom na stupanj obrazovanja i roditeljski status. Osobe s anksioznim poremećajem imaju višu anksioznu osjetljivost ako imaju djece nego ako nemaju, a anksiozna osjetljivost je to veća što su osobe s anksioznim poremećajem manje obrazovane. S obzirom na vrstu anksioznog poremećaja dobiveni podaci govore o različitim izraženostima anksiozne osjetljivosti, te dimenzija tjelesnih i psihičkih briga. Najviši ukupni rezultati se nalaze u skupini s OAP-om, paničnim poremećajem i PTSP-om. Tjelesne i socijalne brige pokazale su se izraženije u osoba kod kojih je dijagnosticiran OAP, PTSP i panični poremećaj u odnosu na ostale ispitivane skupine. Nalazi ovog istraživanja dodatno će biti raspravljeni u kontekstu specifičnosti uloge anksiozne osjetljivosti na razvoj i održavanje različitih anksioznih poremećaja.


HRV

Jokić-Begić, Nataša ; Lauri Korajlija, Anita ;Powered by Koha