Jarak, Mirja

Zadarski pluteji sa središnjim istaknutim križem : prilog istraživanju kasnoantičke skulpture u Dalmaciji / Mirja Jarak. - 9-19 str.

Powered by Koha