Vuković, Tvrtko

Nečitljivo djetinjstvo: čitanje i nečitljivo u Povratku Filipa Latinovicza / Tvrtko Vuković. - 233-248 str.

U svojim autobiografskim i dnevničkim zapisima Krleža je razvijao idealističku ideju o djetinjstvu kao iskonskoj autentičnosti kojoj mogu, idealnim jezikom književnosti, pristupiti samo pjesnici. Polazeći od te činjenice u radu se analizira koncept djetinjstva koji Krleža zastupa i gradi romanom Povratak Filipa Latinovicza. Djetinjstvo se tu čita, na tragu nekih psihoanalitičkih teorija, kao radikalno iščašeno, nečitljivo mjesto teksta. Iz te nečitljivosti, pak, proizlazi poetički i politički produktivan odnos prema čitanju i samoga romana i u njemu oblikovanog koncepta djetinjstva.


psihoanaliza -- modernizam --

Powered by Koha