Horga, Damir

Prekid izričaja i ponavljanje u govornoj proizvodnji / Damir Horga. - 31-42 str.

U ovom se radu istražuju mehanizmi govorne proizvodnje, a posebno prekidi izričaja sa stajališta PPP modela (Prekinuto, Prekid, Ponovljeno).

Powered by Koha