347.64(497.5)(035) ; 364.65-058.866-053.2(497.5)(035) ;
Keresteš, Gordana

Udomiteljstvo: skrb o djeci izvan vlastite obitelji : vodič za edukaciju stručnih djelatnika / autorice Gordana Keresteš i Andreja Brajša Žganec. - Zagreb : Udruga za inicijative u socijalnoj politici, 2009. - 75 str. ; 24 cm.

Vodič za edukaciju stručnih djelatnika „Udomiteljstvo: skrb o djeci izvan vlastite obitelji“nastao je u okviru projekta „Unapređenje udomiteljske skrbi za djecu u lokalnoj zajednici“ koji je u razdoblju od 2003. do 2009. godine provodila Udruga za inicijative u socijalnoj politici. Vodič je treća publikacija o udomiteljskoj skrbi i primarno je namijenjen voditeljima stručnih seminara (predavačima) u okviru kojih se stručni djelatnici iz centara za socijalnu skrb specijaliziraju za bavljenje udomiteljskom skrbi za djecu. Međutim, Vodič se može koristiti i kao dodatna literatura u pripremi i provođenju edukacije samih udomitelja. Premda posljednji u nizu od tri knjige istog osnovnog naslova – Udomiteljstvo: Skrb o djeci izvan vlastite obitelji – Vodič za edukaciju stručnih djelatnika temeljna je knjiga za pripremu seminara za edukaciju stručnjaka, koja sadrži najvažnije informacije potrebne za organizaciju i vođenje seminara. Temeljni tekst Vodiča za edukaciju stručnih djelatnika prate izjave udomljene djece, udomitelja, bioloških roditelja i stručnjaka. Te su izjave, u sklopu istraživanja provedenog za vrijeme trajanja međunarodnog projekta „Obuka eksperata, stručnih djelatnika i udomitelja o razvoju udomiteljstva u Republici Hrvatskoj“ (projekt čiji je glavni nositelj također bila Udruga za inicijative u socijalnoj politici, a proveden je u razdoblju od 2003. do 2009.), prikupljene, metodom fokus grupa.Na kraju ovog Vodiča priložen je i Upitnik za potencijalne udomitelje za djecu koji je nastao u sklopu istog međunarodnog projekta, prilagodbom Upitnika koji se u te svrhe koristi u Švedskoj. Sastavni dio Vodiča su i evaluacijski listići koji se primjenjuju nakon svakog seminara te nakon čitave edukacije.

9789536917105

Brajša-Žganec, Andreja ;

Powered by Koha