94(497.5-37Otočac)"08/15"(063) ; (497.5-37Otočac) ; "08/15" ; (063) ;
Gacka u Srednjem vijeku : zbornik radova / uredili Hrvoje Gračanin, Željko Holjevac ; [prijevod [sažetaka] na engleski jezik Vesna Racković]. - Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2012. - 369 str. : ilustr., zemljop. crteži (djelomice u bojama) ; 24 cm. . - ( Biblioteka Zbornici / Institut društvenih znanosti Ivo Pilar ; knj. 42 )

Na nasl. str.: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Područni centar Gospić. - Zastupljeni autori: Mile Bogović, Vladimir Sokol, Hrvoje Gračanin, Krešimir Filipec, Tatjana Kolak, Dalibor Šušnjić, Radomir Jurić, Enver Ljubović, Marko Medved, Milko Brković, Ante Gulin, Blaženka Ljubović, Darko Žubrinić, Mladen Ibler, Vesna Badurina-Stipčević, Milan Mihaljević, Marinka Šimić, Andrea Radošević, Milan Kranjčević. -

Bibliografija uz svaki rad; bibliografske bilješke uz tekst. - Summaries. -

Str. 7-8: Predgovor / H. Gračanin, Ž. Holjevac. -

9789536666966 : 150 kn

Racković, Vesna ; Bogović, Mile ; Sokol, Vladimir ; Kolak, Tatjana ; Šušnjić, Dalibor ; Jurić, Radomir ; Ljubović, Enver ; Medved, Marko ; Brković, Milko ; Gulin, Ante ; Ljubović, Blaženka ; Žubrinić, Darko ; Ibler, Mladen ; Badurina-Stipčević, Vesna ; Mihaljević, Milan ; Šimić, Marinka ; Radošević, Andrea ; Kranjčević, Milan ; Filipec, Krešimir ; Gračanin, Hrvoje ; Holjevac, Željko ;

Powered by Koha