Magaš Bilandžić, Lovorka

Ana Vidoda, Galeriji Karas HDLU-a, Zagreb, 2010 : [katalog izložbe] / [predgovor] Lovorka Magaš Bilandžić. - ilustr. str.

Predgovor Str. 2-3 : Reciklirano intimno / Lovorka Magaš -

Radi se o predgovoru izložbe riječke grafičarke Ane Vivode koja se održala u Galeriji Karas HDLU-a od 29. travnja do 23. svibnja 2010. U tekstu se razmatraju njezini dosadašnji grafički ciklusi i knjige u kontekstu suvremene hrvatske grafičke scene, te u odnosu na najnovije cikluse koji su predstavljeni na zagrebačkoj izložbi. Okosnicu teksta čini analiza tri ciklusa koji su nastali od 2008. do 2010. ("Intimno", "Reciklirano I" i "Reciklirano II"), a u kojima Vivoda propituje grafički medij i njegove granice. Umjetnica pri tome poseže za netipičnim postupcima i eksperimentira s datostima različitih medija (grafike, skulpture, dizajna itd.), te iz dimenzije grafike prezlazi u područje skulpture.


Vivoda, Ana --

Powered by Koha