Eterović, Igor

Devet lovranskih oporuka iz druge polovice 18. stoljeća : povijesna i jezična analiza / Igor Eterović, Ivana Eterović. - 61-97 str.

U fondu Javni bilježnici Rijeke i okolice pohranjenu u Državnome arhivu u Rijeci nalazi se i vrijedna zbirka lovranskih oporuka iz 18. stoljeća. U radu se analizira devet oporuka iz toga fonda koje su u potpunosti pisane hrvatskim jezikom. Sve oporuke kao notar potpisuje Anton Tomičić, osim najmlađe, na kojoj je potpisan Bartol Negovetić. Ovdje se prikazuje njihova latinička grafija te analiziraju najvažnije jezične značajke na fonološkoj i morfološkoj razini. Budući da su oporuke ne samo prvoklasno vrelo za istraživanje povijesti jezika već i nezamjenjiv izvor podataka o široj povijesnoj svakodnevici Lovrana, u radu se upozorava i na različite dimenzije svakodnevice Lovrana 18. stoljeća koje se iz oporuka kao povijesnih izvora mogu iščitati (npr. pravni uzusi, položaj žene, pobožnost).


oporuke, Lovran, kancelarija, Anton Tomičić, Bartol Negovetić, hrvatski jezik, latinica, 18. stoljeće --

Eterović, Ivana ;

Powered by Koha