821.163.42.09-2(082) ; 792.2(497.5)(082) ;
Dani Hvarskoga kazališta. [40], Četiri desetljeća Dana Hvarskog kazališta - dosezi i propusti u istraživanju hrvatske književnosti i hrvatskoga kazališta / [uredništvo knjige Boris Senker, Vinka Glunčić-Bužančić] - Zagreb : Split : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ; Književni krug, 2014. - [448] str. ; 20 cm. . - ( Dani hvarskog kazališta ; 40 )

Bibliografija i bilješke uz radove. - Abstracts. -

Četiri desetljeća Dana Hvarskoga kazališta / Boris Senker ; Franičević i Fotez iz uvodnog zbornika: program vs ostvarenje / Antun Pavešković ; Iznova o drami i kazalištu na Danima Hvarskoga kazališta / Lucija Ljubić ; Kazališna likovnost na Danima Hvarskoga kazališta / Martina Petranović ; Cave criticum! O hrvatskoj književnoj kritici na Danima Hvarskoga kazališta / Ivica Matičević ; Što je hvarsko prešućeno na Danima Hvarskoga kazališta ili: kako je ideologija pisala povijest hrvatske književnosti? / Ivan Bošković ; Doprinos Josipa Torbarine Danima Hvarskoga kazališta / Lucijana Armanda Šundov ; Jur nijedna na svit vila - novo čitanje / Tomislav Bogdan ; Kako rasplesti klupko hrvatske književnosti XVIII. stoljeća / Cvijeta Pavlović ; Hermina Tomić u kulturnom i javnom životu Hrvatske / Vesna Vlašić ; Trebamo li čitati rukopise Mladena Barbarića / Helena Sablić-Tomić i Marina Jermić ; Ivan Krstitelj Švrljuga - kazališni kritičar Narodne obrane / Alen Biskupović ; Senečićev kino-roman (između filmskog teatra i "žanrovskog pometanja") / Branka Brlenić-Vujić ; Međuratni "britanski" repertoar hrvatskih pozornica i još ponešto u radu Ka Mesarića / Helena Peričić ; Gavellin doprinos u širenju južnoslavenske dramatike na području Čehoslovačke / Aloisie Gašparević ; Hrvatski dramatičari na sarajevskim scenama / Almir Bašović ; Tragom Vladana Švacova. Antička dramaturgija u postdramskom vremenu / Sibila Petlevski ; Memoarski putopis Nikole Batušića Četiri godišnja doba u okviru putopisne tradicije obitelji Batušić-Gavella / Fedora Ferluga-Petronio ; Tretiranje Drugosti, her-etika i heteroglosija u djelu Višnje Machiedo / Dubravka Crnojević-Carić ; Links in the chain / Maria Ignatieva ; Komedija u Domovinskom ratu ili borba humorom za tjelesno i duševno zdravlje / Sanja Nikčević ; Drama i zbilja u hrvatskoj književnosti na izmaku 20. i početku 21. stoljeća / Danijela Weber-Kapusta ; Skupno osmišljavanje u dramskome kazalištu: Galeb ansambla Zagrebačkoga kazališta mladih, Bobe Jelčića i Antona Pavloviča Čehova / Višnja Rogošić ; Najmlađa generacija hrvatskih kazališnih kritičara (dramskih) / Ivan Trojan. -

9789531634045 (Književni krug) 9789531542647 (HAZU)


Dani Hvarskoga kazališta -- Kazalište -- Hrvatsko kazalište -- Hrvatska književnost --

Glunčić-Bužančić, Vinka ; Pavešković, Antun ; Ljubić, Lucija ; Petranović, Martina ; Matičević, Ivica ; Bošković, Ivan ; Armanda Šundov, Lucijana ; Bogdan, Tomislav ; Pavlović, Cvijeta ; Vlašić, Vesna ; Sablić-Tomić, Helena ; Jermić, Marina ; Biskupović, Alen ; Brlenić-Vujić, Branka ; Peričić, Helena ; Gašparević, Aloisie ; Bašović, Almir ; Petlevski, Sibila ; Ferluga-Petronio, Fedora ; Crnojević-Carić, Dubravka ; Ignatieva, Maria ; Nikčević, Sanja ; Weber-Kapusta, Danijela ; Kačić Rogošić, Višnja ; Trojan, Ivan ; Senker, Boris ;Powered by Koha