811.163.42(063) ; 821.163.42(063) ;
Hrvatski slavistički kongres (6 ; 2014 ; Vukovar, Vinkovci)


Knjiga sažetaka : Šesti hrvatski slavistički kongres, Vukovar i Vinkovci, 10. - 13. rujna 2014. / urednici Stipe Botica, Davor Nikolić, Josipa Tomašić. - Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : 2010. - 265 str. ; 24 cm

Kongres je održan od 10. do 13. rujna 2014. godine -

9789532960907


kroatistika - zbornik sažetaka - Šesti hrvatski slavistički kongres --

Botica, Stipe ; Nikolić, Davor, ; Tomašić Jurić, Josipa ;

Powered by Koha