94(497.5)"1941/1945" ; 355.3(497.5)(091) ; (497.5) ; "1941/1945" ;
Mihalić, Neva

Borba Hrvata protiv Trećeg Reicha : hrvatski protuosovinski otpor i dinamika vojno-političkih strategija na hrvatskom ratištu u Drugom svjetskom ratu / Neva Mihalić. - Zagreb : Despot Infinitus, 2012. - 251 str. : ilustr., faks. ; 23 X 25 cm. . - ( Biblioteka Hrvatska povijest / Despot Infinitus )

Bibliografija: str. 237-249. -

Bilješke: str. 249. - Bilješka o autorici: str. 251. -

9789537892012 : 80 kn


Hrvatska -- Drugi svjetski rat -- narodno oslobodilačka borba - NOB -- partizani --

Powered by Koha