821.163.42.09(082) ;
Mjesto, granica, identitet : prostor u hrvatskoj književnosti i kulturi : zbornik radova / uredila Lana Molvarec. - Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta, Zagrebačka slavistička škola, Hrvatski seminar za strane slaviste, 2014. - 151 str. ; 24 cm

Zastupljeni autori: Marina Blagaić Bergman, Ivana Brković, Stipe Grgas, Tatjana Jukić, Katarina Luketić, Lana Molvarec, Katarina Peović Vuković, Marina Protrka Štimec. -

Bibliografija uz svaki rad. - Bibliograf. i dr. bilješke uz tekst. - Imensko kazalo -

9789531755153


hrvatska književnost - književne studije - zbornik -- bosanskohercegovačka književnost - književne studije -- prostor u književnosti -- hrvatska kultura - zbornik -- Palmotić Dionorić, Jaketa -- Dubrovnik ponovljen - identitet : prostor -- Sejranović, Bekim -- Špišić, Davor -- Andrić, Ivo -- Travnička hronika - Orijent -- Matoš, Antin Gustav -- Emerson - esej --

Molvarec, Lana ; Blagaić, Marina ; Brković, Ivana ; Grgas-Mufa, Stipe ; Luketić, Katarina ; Peović Vuković, Katarina ; Protrka Štimec, Marina ; Jukić, Tatjana ;

Powered by Koha