Löw Stanić, Ajana

Predrasuda i prikazivanje Roma u medijima: može li jedna televizijska emisija povećati međugrupnu toleranciju? / Löw Stanić, Ajana. - 303-325 str.

Cilj provedenog istraživanja bio je ispitati promjene u izraženosti predrasude prema Romima prije, neposredno nakon te sedamnaest mjeseci poslije prikazivanja reality emisije u kojoj je pobjednik bio pripadnik romske manjine, te utvrditi hoće li one biti jednakog smjera kao i promjene u izvještavanju o Romima i problemu njihove diskriminacije u tiskanim medijima. Istraživanje je provedeno anketnim ispitivanjem u tri točke mjerenja (N1=206, N2=223, N3=201) te analizom sadržaja 231 broja tiskanih publikacija izdanih u dvomjesečnom razdoblju prije svake ankete. U skladu s hipotezama, neposredno nakon emisije, utvrđena je statistički značajno manja izraženost otvorene, ali i prikrivene predrasude prema Romima, nego u razdoblju prije emisije. Iako i dalje niži nego prije emisije, rezultati pokazuju trend ponovnog porasta predrasude 17 mjeseci nakon emisije. Najveći broj novinskih članaka o Romima, najveće površine, s relativno najmanjim udjelom negativnih članaka te s najvišom zastupljenosti teme diskriminacije Roma utvrđen je u razdoblju za vrijeme i neposredno nakon emisije. Rezultati ovog istraživanja upućuju da bi već i jedna televizijska emisija mogla dovesti do značajnog smanjenja predrasuda, koje se može ostvariti putem medijskog kontakta s pripadnikom manjine i opažanja pozitivne manjinsko-većinske interakcije, ali i putem izloženosti medijskoj agendi koja promiče norme međugrupne tolerancije.

10.5559/di.23.2.05 doiPowered by Koha