Bijelić, Marijana

Estetizacija na sm''rtta v raskazite na Jordan Jovkov / Bijelić, Marijana. - 38-48 str.

В разказите на Йордан Йовков смъртта и хубостта често са свързани. Статията се занимава с естетизацията на смъртта в Йовковите разкази: Шибил, Постолови воденици, Албена и По-малката сестра. Естетизацията на смъртта също е свързвана с качеството на трагичното.Трагичното е дефинирано с трансгресията на Закона и наказването на трагичния герой, виновен за трансгресията. В патриархалния порядък жертвената роля често се заема от жената, в класическия архетип на фаталната жена жената е асоциирана с трансгресивната сексуалност, греха и смъртта. В Йовковите разкази женските персонажи често са по някакав начин близки до архетипа на фаталната жена, а неговите главни герои често представят другостта.


bugarski

Powered by Koha