Matijević-Sokol, Mirjana

O nekim stilskim, jezičnim i strukturnim osobitostima Salonitanske povijesti Tome Arhiđakona Splićanina / Matijević Sokol, Mirjana. - 223-238 str.

Ovo je prerađena, prilagođena i u nekim dijelovima dopunjena inačica teksta koji je kao dio uvodne studije objavljen uz izdanje Salonitanske povijesti izašlo s prijevodom na engleski jezik 2006. Vidi: Introduction, XIII-XLV. u: Thomae Archidiaconi Spalatensis Historia Salonitanorum atque Spalatinorum pontificum. Archdeacon Thomas of Split, History of the Bishops of Salona and Split, (Latin text by Olga Perić ; Edited, translated and annotated by Damir Karbić, Mirjana Matijević Sokol and James Ross Sweeney), (dalje: Historia Salonitana) Budapest – New York 2006, -

U članku se autorica osvrće na spis Salonitanska povijest Splićanina Tome prvenstveno kao na književno djelo, jer on to i jest. Uzimaju se u obzir čimbenici koji djelo žanrovski svrstavaju u gesta episcoporum. Odabirom ovog žanra Toma je odredio istraživačko pitanje, odnosno prikaz salonitansko-splitske crkve kroz djelatnost njezinih prvosvećenika, a Tomin talent, obrazovanje i vrijeme način njezine prezentacije. Na temelju literature i vlastitih istraživanja i opažaja autorica iznosi ocjenu Tomina latiniteta, kao i nekih stilskih i strukturnih aspekata Salonitanske povijesti. Temeljem toga zaključuje se da Tomino djelo sa svim manama i vrlinama određenim autorskim pristupom i mogućnostima zauzima mjesto u samom vrhu onodobne historiografske literature odnosno da je „Toma pravi predstavnik svojega doba, ravnopravni građanin zajednice res publica litterarum.“


HRV

9789537395629

Powered by Koha