Kišiček, Gabrijela

Utjecaj kvalitete glasa na procjenu regionalnosti, socioekonomskih i psiholoških karakteristika govornika / Kišiček, Gabrijela ; Varošanec-Škarić, Gordana. - 232-233 str.

Neka suvremena sociofonetska istraživanja pokazuju korelaciju glasa i procjene regionalnog podrijetla govornika, specifičnih psiholoških karakteristika te važnost glasa u procjeni društvenog statusa, stupnja i vrste naobrazbe. U ovome se radu istražilo koliki je utjecaj kvalitete glasa na procjenu regionalnosti, društvenog statusa, stupnja naobrazbe i vrste zanimanja govornika, ali i na procjenu psiholoških karakteristika kao što su stupanj osjećajnosti, agresivnosti, dominantnosti, simpatičnosti hrvatskih govornika. Korpus se sastojao od 203 govornika (muškaraca i žena), podrijetlom iz različitih krajeva Hrvatske, različite dobi, naobrazbe i zanimanja. Procjenitelji su na ljestvici od 1 do 7 procjenjivali navedene osobine govornika na temelju snimke spontanoga govora u trajanju oko 25 sekundi. Statističkom obradom rezultata (SPSS) govornici su podijeljeni u dvije skupine (posebno žene i muškarci): 20 najmanje regionalno procijenjenih i 20 najregionalnije procijenjenih. Izračunale su se akustičke varijable (frekvencija osnovnoga tona (F0)) te analizirao dugotrajni prosječni spektar (LTASS). Rezultati su pokazali kako je vrijednost F0 imala veći utjecaj na procjenu regionalnosti, socioekonomskih i psiholoških karakteristika ženskih govornika. Žene s nižom F0 procjenjivane su kao manje regionalne, obrazovanije, višeg društvenog statusa i intelektualnijeg zanimanja. Također, kod žena se F0 pokazala markerom u procjeni dominantnosti i autoritativnosti. Kod muških govornika, F0 nije statistički značajno utjecala na procjenu regionalnosti, ali muški govornici procijenjeni kao neregionalni, višeg društvenog statusa i stupnja naobrazbe imali su uravnoteženi cjelokupni spektar s istaknutim visokim dijelovima koji se procjenjuju kao estetski poželjni.


ENG

Varošanec-Škarić, Gordana ;

Powered by Koha