Vukša Nahod, Perina

Tko im je lijep, tko im je dosadan, a tko glup - crtice iz kominske frazeologije / Vukša Nahod, Perina ; Malnar Jurišić, Marija. - 119-120 str.

Naselje Komin smješteno je na desnoj obali rijeke Neretve između Metkovića i Ploča. Mjesni govor Komina pripada novoštokavskome ikavskom dijalektu. U radu će se predstaviti značajke frazema ovoga govora, a budući da je isti do sada ostao neistražen, u uvodnome dijelu rada prikazat će se i njegove glavne fonološke značajke. Terenskim istraživanjem u slobodnome govoru i ciljanim frazeološkim upitnikom prikupljeno je 400-tinjak frazema, koji su zabilježeni s morfološkim, tvorbenim, sintaksnim i leksičkim inačicama. Frazemi će se analizirati sa strukturnoga, semantičkoga i konceptualnoga aspekta, a posebna pozornost bit će usmjerena na zoonimske frazeme. Ekscerpirani će se podatci usporediti s ostalom dostupnom frazeološkom građom novoštokavskoga ikavskog dijalekta. Na temelju građe i literature pokušat će se utvrditi jezična konvergencija (1. frazemi koji se ostvaruju samo u mjesnome govoru Komina, 2. frazemi koji su potvrđeni i u ostalim dijalektima štokavskoga narječja, 3. frazemi koji su poznati i u drugim narječjima hrvatskoga jezika). Ovim bi se istraživanjem pridonijelo daljnjoj frazemskoj međudijalektnoj usporedbi na semantičkoj i konceptualnoj razini, ali i analizi jezične konvergencije među jezičnim sustavima.


HRV

Malnar, Marija ;

Powered by Koha