Protrka Štimec, Marina

Hrvatska književnost : autori i razdoblja / Marina Protrka-Štimec. - 162-195 str.

U poglavlju se nudi kratak pregled povijesti hrvatske književnosti: najvažnijih autora, poetika i razdoblja i s njima povezanih kretanja u svjetskoj književnosti, regionalnoj kulturi i umjetnosti. Opisuje najranija razdoblja, od početaka pismenosti i prvih književno relevantnih spomenika, prvih autorskih tekstova koji osciliraju između svjetovnog i nabožnog, prvih književnih institucija i pokreta koje povezuje s kasnijim, u književnoj povijesti prepoznatljivim razdobljima i stilovima koje pratimo do suvremenih tendencija i ostvarenja.Svaku od cjelina prati odabrani ulomak reprezentativnog književnog teksta koji je nastao u danom razdoblju i može služiti kao ogledni primjerak razdoblja ili autorskog ostvarenja. Sadržajno ga, osim navedenih autora i djela, upotpunjuje opis razdoblja kroz dominantne estetske, idejne, kulturne i političke koordinate čije će razumijevanje olakšati usporedno čitanje ostalih poglavlja zbornika. Povijest hrvatske književnosti, kako se iz ovog kratkog pregleda vidi, relativno je heterogen, a ipak međusobno i sa svjetskim književnim i kulturnim tokovima povezan niz činjenica, promjena i stremljenja koja su istovremeno reflektirala i proizvodila društvena i politička kretanja, izgrađivala percepciju vlastitog identiteta, kanona i zajedničkog jezika.


Andrić, Ivo - Travnička hronika : Orijent --

Powered by Koha