39(497.5Boljun) ; 811.163.42'282(497.5Boljun) ;
Novljan, Fran

Boljun : kmiecki život i už(a)nci : etnološka monografija : (1898.-1899. i 1950.-1960.) / Fran Novljan. - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ; Novi Vinodolski : Naklada Kvarner ; Lupoglav : Općina, 2014. - 647 str. : ilustr., faks., note, zemljop. crteži ; 25 cm. . - ( Zbornik za narodni život i običaje, 1331-8225 ; knj. 58 )

Autorova slika -

Bibliografija: str. 633-640; bibliografske bilješke uz tekst - Summary / translation Tanja Perić-Polonijo ; Riassunto / traduzione Duga Mavrinac -

Str. 7-30: O rukopisnoj zbirci Frana Novljana ... / Tanja Perić Polonijo - Str. 503-520: Tumač riječi i izraza u govoru Boljuna (prema građi F. Novljana) / Irena Miloš - Str. 521-532: Govor Boljuna prema zapisu F. Novljana / Irena Miloš - Str. 533-569: Kaštel Boljun i njegova okolica : kulturno povijesne crtice / Slaven Bertoša - Str. 571-578: Neki aspekti tradicijske glazbe boljunštine / Dario Marušić - Str. 579-582: Glagoljski natpisi u boljunskoj župnoj crkvi svetog Jurja / Dražen Vlahov - Str. 583-590: O boljunskoj župnoj crkvi svetog Jurja / Josip Šikić - Str. 591-597: Fran Novljan (1879.-1977.) : životopis / Ferdo Tončinić - Bilješke uz tekst -

9789531542579


etnografija -- društveni život i običaji -- čakavsko narječje -- Boljun --

Perić-Polonijo, Tanja ; Mavrinac, Duga ;

Powered by Koha