159.9.072:004 ; 159.95.072 ; (062) ;
Ljetna psihologijska škola (22 ; 2012 ; Vis)


Metodološki aspekti računalne primjene testova / 22. Ljetna psihologijska škola studenata i nastavnika 2. Ljetna psihologijska škola studenata i nastavnika Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu održana 2012. godine. ; [urednici Damir Ljubotina, Nina Pavlin-Bernardić, Svjetlana Salkičević]. - Zagreb : Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju, Klub studenata psihologije, 2015. - 166 str. : ilustr., graf. prikazi ; 21 cm.

Bibliografija -

9789531755634


Psihološko testiranje -- Kompjutorski programi -- Kongresi -- Kognitivni procesi -- Testiranje -- Kongresi --

Ljubotina, Damir ; Pavlin-Bernardić, Nina ; Salkičević, Svjetlana ;

Powered by Koha