378.091.214:008(73) ; 94(73):33 ; 316.7(73) ;
Grgas-Mufa, Stipe

Američki studiji danas : identitet, kapital, spacijalnost / Stipe Grgas. - Zagreb : Meandar Media, 2015. - 382 str. ; 22 cm . - ( Znakovi pored puta ; knj. 5 )

Slika autora na omotu -

Str. 353-379: Bibliografija - Bilješka o autoru: str. [381]-382 - Summary -

9789533340456


kultura i civilizacija SAD-a -- američki studiji -- kulturalni studiji -- sociologija kulture -- ekonomija -- kapital -- SAD -- visoko obrazovanje -- nacionalni identitet --Powered by Koha